SITOSEP 

Sitosep er Hanssted Skoles forening for "gamle" elever, som mødes hvert år den SIdste TOrsdag i SEPtember til et arrangement i Hanssted Skoles gymnastiksale. Foreningens overskud fra disse arrangementer bruges til donationer til skolen, baseret på læres ønsker og ideer. Her kan bla. nævnes net til fodbold mål, spiller trøjer, lys og lyd anlæg til drama holdet, klasse set kompas  og bordfodbold bord til skolens fritidsrum. 
Foreningen blev stiftet i1980.
 
Find os på Facebook SITOSEP
 
 
 
 SITOSEPs bestyrelse består af:
 

Anders Lillesø

Cecilie Duus Nielsen, Formand

Charlotte Gundersen, Hanssted Skole repræsentant

Lars Hassert, Kasser

Malte Boel Nordhuus

Maria Ipsen

Rikke Eið Rasmussen

Tore Hammer

 
 
 
SITOSEPs historie
 
SITOSEP blev startet af en samling gamle elever, som i 1979 blev kontaktet af en gruppe af skolens lærere, som hidtil selv havde stået for den årlige aften, som blev kaldt ”Gamle elevers Aften”. Op til dette tidspunkt var det nemlig sådan, at det var skolen, som stod for arrangementet, som typisk startede kl. 19 og sluttede kl. 21. 
Den gamle gymnastiksal blev – som nu – pyntet med nogle flotte lamper, som var kreeret og lavet af en af skolens flittige lærere, Leif Chrestensen.
Lærerpersonalet ville/kunne ikke mere stå for ”Gamle elevers Aften”, bl.a. fordi nogle bestemmelser i deres overenskomster forbød dem at arbejde så sent og i så mange timer i træk…(11-timers reglen). For at sikre, at den gode tradition blev opretholdt havde skolen udtænkt den (gode) plan, at lade nogle gamle elever selv stå for arrangementet. En gruppe tidligere elever fra to gamle klasser tog imod opfordringen, og gik i gang med at planlægge en aften, som samtidig skulle være den stiftende generalforsamling for den nye forening.
Gruppen af gamle elever lånte et lokale med skrivemaskiner….ja det var dengang….og lånte samtidig skolens arkiver med gamle kartotekskort over næsten 1000 udgåede elever. Man skrev kuverter og sendte breve ud til samtlige, og håbede, at nogle ville møde op til den stiftende generalforsamling. Det gik over al forventning, og vi var lidt over 100 gamle elever, som mødte op, og fik stiftet foreningen, som fik navnet SITOSEP (SIdste TOrsdag i SEPtember). Vi var enige om at det var langt den letteste måde at huske på hvornår der blev afviklet den årlige gamle elevers aften.
Foreningen SITOSEP har således eksisteret siden 1980, og er støt vokset i medlemstal siden. Den fantastiske succes skyldes bla., at vi fra starten inviterede skolens ældste årgang med til den årlige aften. På den måde fik de en strålende introduktion til foreningen, og kunne se, at de fremmødte havde en super hyggelig aften, hvor man kunne høre diverse ”røverhistorier” om det ene og det andet, og samtidig tænke, at det kun var de andre som var blevet lidt ældre siden sidst…
SITOSEP er kommet for at blive, og det er jo i sig selv en fantastisk historie!
 
Mvh
 
Per Røner
Formand 1980 – 1985