Hanssted Skole - vores skole!
 
 
  
Fællesskab. Den daglige tryghed og trivsel er en forudsætning for læring. De voksne på skolen har en positiv og anerkendende tilgang til det enkelte barn, så alle potentialer udnyttes. Vi vægter fællesskabet højt, så vi alle har ansvar for at skabe en tillidsfuld og respektfuld hverdag.
 
Vi er ambitiøse. På Hanssted Skole er vi ambitiøse. Vi vil være blandt de bedste skoler i København såvel på det faglige som det sociale plan. Det betyder, at vi stiller krav til hinanden og forventer, at eleverne gør deres bedste, således at den enkeltes kompetencer og forcer udnyttes bedst muligt. Hanssted Skole skal forsat være forældrenes foretrukne valg af lokal skole og samarbejdet med forældrene er en forudsætning for, at vi lykkes.
 
En skole i udvikling. Vi ønsker at skabe et tidssvarende, kreativt og inspirerende læringsmiljø, hvor alle kan blive udfordret. Eleverne skal stå rustet til den virkelighed, der venter efter skolen.
Det er vores mål, når børnene forlader Hanssted Skole - vores skole, at de vil gå ud i livet med troen på sig selv, at de har kendskab til egne resurser, og at de vil møde verden med interesse og mod!
 
 
Fællesskab - Ambition - Udvikling